Italienska popplar inramar Kornhamnstorg och Tyska kyrkan.

Det är något trolskt över stan, när snön kommer.
När luften plötsligt blir tunn och samtidigt ogenomskinlig.
Skir.
Nästan skör.
Luft som bryts lättare än knäckepil.
Sen, när blasket åter tar gatorna i besittning,
då gäller det att minnas det allra första, trolska,
eller att erinra sig de ståtliga italienska popplarnas längtan.