Fortsättning om Slottetskidåkningen.
Läste i tidningen att snön kommer från Hammarbybacken och från Zinkensdamm (ska man tro’t?). Först verkar det ju lite bättre än att den skulle vara hitforslad från norr, men vid närmare eftertanke undrar jag om det inte ur miljösynpunkt är etter värre. All snö som läggs runt Slottet är i så fall konstgjord! Hur mycket energi går åt till det?
Nej, jag vidhåller min tidigare synppunkt.
Kör aktviteter som är anpassade till årstiden!