Bara som en liten jämförelse på temat ”vackra nedlagda linjer”.

Till vänster Stockholms innerstad, Södermalm, till höger Paris innerstad ”la petite centure”
Se även http://josephzohn.blogspot.com/
På Görans sköna blogg finns järnvägar och mycket annat godis.