På grund av det stora skeppsracet invid Skeppsbron så har biltrafiken dit stoppats och ljussignalerna för bilarna vid Munkbron/Slussplan stängts av.

Man samtidigt har man stängt av ljussignalen för de som går över Munkbroleden.

Onödigt.

Många blir lurade, de vita linjerna finns kvar i gatan, trots att övergångsstället stängts av. Det här är också skolvägen till Storkyrkoskolan för Söderbarnen och skolvägen till Björngårdsskolan för Gamla stansbarnen. Föräldrar, skola och fritids har inte informerats om att det är lämpligt att nu provgå en ny, längre väg med barnen.

Allt i onödan. Det är ju bara en teknisk fråga, att låta ljussignalerna för de gående få vara igång även om bilarna inte får svänga in mot Skeppbron.

Krister Bergström, på gatukontoret svär sig fri, de har bara gjort som de blivit tillsagda. Planeraren; Mats Fager har vänligt åkt iväg för att titta, men sen tog det stopp.

Här behövs tydligen ingen signal…