Det finns ett stort demokratiskt problem med vårt representativa system.
Alla kan inte samlas på torget och räcka upp handen för eller emot, vi är för många.
Därför väljer vi dem som ska föra fram det vi vill.
Hur vi ska betala in pengar till det gemensamma och hur vi ska spendera dem till exempel.
Problemet är att de som väljs uppfattar det som att de får bestämma själva. De är ju valda. Men så är faktiskt inte den demokratiska grundtanken. Den är att;
DE VALDA SKA BESTÄMMA SÅ SOM VI VILL.
Nu kan man ju inte alltid veta, eller folk kan ju tycka olika, då måste man ju göra det bästa möjliga. Den enskilda får ibland ge efter för vad som är bäst för flertalet.
Men en bra politiker har näsa för vad som de som valt henne egentligen vill.
Men det har inte Madeleine.
Fast en stark lokal folkvilja vill ha kvar Aspuddsbadet så river hon det.
Att dom aldrig lär sig.
Att de inte ens när det är uppenbart, kan använda våra pengar SÅ SOM VI VILL.
För det är ju inte Madeleines pengar.

Ansvarigt borgarråd för rivningen av Aspuddsbadet är Madeleine Sjöstedt (fp) Det enda sättet vi har att få fram folkviljan är tyvärr att justera i efterhand. Så därför; stryk Madeleine, eller varför inte, hela Folkpartiet, så att de lär sig att sätta människor som har förmågan på de där viktiga stolarna.