Men snälla, ska det se ut så här?

Nya bygget vid Centralen. Är det detta som är det så omhuldade Waterfront?
Ska det vara så här, eller ska ”byggnadsställningen” bort sen?

Å kontoren sen…

Varför ska man välja mellan två tidstypiska stereotyper? finns det bara tråkskrapor eller Ankeborg?