Förbjud fattigdom

Det måste framgå för individen att det inte är okej att vara
fattig. Den som bevisats vara fattig borde enligt internationella metoder därför
dömas till höga böter.

En annan möjlighet är givetvis att kraftigt beskatta
fattigdom. På så vis stimuleras den personliga friheten till egna strävanden
efter välstånd samtidigt som ett akut problem sakta men säkert tillintetgörs.

Även dåliga attityder och utanförskap borde straffbeläggas. Vårt
samhälle bygger på inre gemenskap som i sin tur är uppbyggd på en vi och
de-mentalitet. Vi särskiljer oss genom att inte vara fattiga. Fattigdom är inte
acceptabelt, de fattiga blir stigmatiserade och utsatta. Att tvingas åse detta
är inte bara ett obehag utan en kraftig oförätt. Hur ska vi förhindra denna
förnedring? Ligger folk som hundar på gatan blir många upprörda. Så ska vi inte
behöva ha det!

Den enkla modellen är att helt föbjuda all fattigdom. För
att på så vis eliminera ett stort problem måste givetvis samhällets reaktion
vara både stark och bestämd. Genom att döma ut kraftiga böter förhindras inte
bara fattigdom, de därmed frigjorda resurserna kan ju även användas till en
riktigt platt skatt.

Läs vidare i detta viktiga ämne på Stockholm Debatt 30 mars.

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/forbjud-det-organiserade-tiggeriet-pa-vara-gator